Lønn

Lønn

Lønning er den 10 i kvar mnd, og timelistene må vere levert innen den 5. i kvar mnd.

Utrekning av lønn:

Viss du vil finne ut kva lønna kostar, evt. finne kor mykje lønn De får for
tilskotet Dykkar, kan De bruke følgande reknestykke:

Eksempel 1: Avløysar,  timelønn 150 kr/t.
50 timar x 150 kr/timen =  7500 kr. Brutto lønn
7500 x 131,77 % = 9882,75  kr Dette er det De får refundert gjennom avløysartilskotet, kostnaden på fakturaen vil bli 1 time x 131,77 = 197,65 x 50 timar = 9882,75
9882,75 x 125 % moms = 12353,43 kr.  Dette er totalutgifta som blir fakturert Dykk.

Eksempel 2: Restilskot i desember kr 10074, avløysar 68 år, timelønn 150 kr/t.
ca. 10074 : 134,32 % =7500  kr  Dette er brutto lønn til avløysar
7500 : 150 kr/t = 50 Timar.  Då føre De ut ei timeliste på 50 timar.

Satsar:  131,77 % på vanleg avløysing og 134,32 på avløysarar over 60 år * 

påslag admin: 3,50 %

påslag forsikring: 1,4 %

påslag OTP: 1 %

påslag premie sjukelønn 2 %

Arbeidsgiveravgift: 10,6 %

Feriepengar: 12 % og  14,3 % (over 60 år)

Mva: 25 %

  • avløysarar over 60 år har ekstra feriepengar ( 2,3 % )

utrekning