Vil minne om at alle vi skal lønne må levere timelister, vanlige papirtimelisterlister

som det sender i posten, skanner å sende på epost eller tar bilde av dei å sender på epost/mms.

Eller bruke elektroniske timelister gjennom portalen Webtemp

Ein kan og bruke Appen Webtemp