NLT Sunnfjord

Markedsføring av avløysaryrket

Vi har fått laga ei annonse i magasinet «Jobbmuligheter for alle», som skal delast ut gratis til vidaregåande skuleelevar i Sogn og Fjordane. 

Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom oss og Landbrukstenester Sogn.

Sjå annonsa her  (pdf fil)