«Mette Marit» kom til Naustdal

Ei kvige med kalv og to okseprinsar kom til Naustdal frå kongsgarden Skagum