NLT Sunnfjord

Neste frist for å levere timelister er 5.oktober

Vi har no tre ordinære utlønningar att i 2021, oktober, november og desember. Neste frist for å levere timelister er 5.oktober.

Ta kontakt viss vi skal opne opp nye oppdrag, endre lønn eller legge til nye avløysarar i Webtempen. ( Elektroniske timelistene )