ny og oppdatert arbeidsavtale

har oppdatert standard arbeidsavtale  1_arbeidsavtale2015