NLT Sunnfjord

Ny utlendingslov

Den nye utlendingsloven og -forskriftene trådde i kraft 1. januar 2010.