Nyheter

Ny Landbruksvikar tilsett

Vi ynskjer Elisabeth Solheim Brekke velkommen som ny landbruksvikar hos oss. Ho starta i jobben i 03.nov og her får ho nøklane til arbeidsbilen sin.

LES MER »

NLT heidra tilsette i administrasjonen

Sidan 2014 har Norske Landbrukstenester heidra tilsette i administrasjonen i medlemslaga for lang og tru teneste. Denne prisen vert ein tildelt når ein har passert 25 år i teneste for eit medlemslag. I år

LES MER »

Raymond Fagerli er Årets Avløysar 2021

Kvart år sidan 2000 har NLT kåra Årets Avløysar. Avløysarane gjer ein viktig jobb og er ein forutsetning for at bonden skal få ferie/fritid og ikkje minst hjelp ved sjukdom og kriser. Årets kåring

LES MER »

Finale i Årets Avløysar 2021

Då er endeleg finalistane til Årets Avløysar 2021 klare. Det var jamt i toppen og dei tre med flest stemmer er no med vidare i kokurransen. Desse tre er Vidar Ulla frå Storfjord Landbrukstenester,

LES MER »

info medl. sept. – 21

15.oktober er fristen for å søkje avløysartilskot. Når dyretalet pr 1.okt er lagt inn i skjemaet får du opp kva du har i avløysartilskot for 2021. Noter deg talet og send det til oss,

LES MER »

Stem fram Årets Avløysar 2021

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til semifinalen i Årets Avløysar 2021. Vi har fått inn heile 33 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 21 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MER »

Ferie på NLT Sunnfjord

Får og med i dag  12 juli og til og med 1 august blir kontoret stengt. Men vil dokke ha kontakt med oss er det berre å sende epost på post@landbruk.org vi har og vakt

LES MER »

Årets Avløysar 2021

Dei tre kandidaten med flest stemmer når denne kampanjen er avslutta er med i finalen i Årets Avløysar 2021. Alle tre vert invitert til NLT si Haustsamling 27.-28. oktober 2021, der vinnaren vert presentert

LES MER »

innkalling til årsmøtet

Torsdag 8 april 2021, kl 14 og på grunn Covid 19 vil vi måtta ta årsmøtet digitalt på teems. Innkallinga blir sendt ut på epost, med pålogging til teems. https://www.nltsunnfjord.no/arsmote/

LES MER »

Heimekontor NLT Sunnfjord

vi i admin i NLT Sunnfjord kjem til å nytte oss meir av heimekontor framover, men vi har heile tida bemanna telefonen. Både i kontortida og som vakt tlf. Bruk gjerne eposten vår også,

LES MER »

Ny Landbruksvikar bil

Vi leverte ut nye bilen til Landbruksvikar Even Klopstad Holsen i dag, som Dokke ser so var han godt fornøgde med det. Fått på fin reklame på den også, så det er berre å

LES MER »

Siste utlønning 2020

Hei, til dei av Dykk som fortsatt har tilskot tilgode, og som skal lønne gjennom Nlt Sunnfjord, har vi sett ein absolutt siste frist for å levere timelister, det er 15. des. Så alt

LES MER »

Årets Avløysar 2020 i Noreg

Norske Landbrukstenester har i år presentert ei ny utgåve av kåring av Årets Avløysar. Der vi tidlegare har kåra ein fylkesvinnar i kvart fylke, har vi i år kåra ein Årets Avløysar for heile

LES MER »

Finale i Årets Avløysar 2020

No står vi att med 10 sterke kandidatar som kan få tittelen Årets Avløysar 2020! På lenka under kan du lese meir om kven som er med i finalen, og stemme på den du

LES MER »

Avstemming på Årets Avløysar er i gong

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til landsfinalen i Årets Avløysar 2020. Vi har fått inn heile 60 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 36 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MER »

årsmøte NLT Sunnfjord

Årsmøtet i Nlt Sunnfjord vert avholdt Onsdag 27.mai kl 14-16 Stad: Flovegen 12 (lokala til Nortronic) på Øyrane i Førde. På same dag/stad kl 13.30 -14 vert medlemmar av tidlegare Flora avløysarlag innkalt til

LES MER »

Arbeidskraft til landbruket

Det er et stort fokus på mangel på sesongarbeidskraft i landbruket. I forbindelse med dette er det nedsatt ei arbeidsgruppe i landbruket som ser på ulike tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen.

LES MER »

utsett årsmøte NLT Sunnfjord

ÅRSMØTET I Nlt Sunnfjord som skulle være 25.mars vert utsett på ubestemt tid, vi kjem attende med ny dato. Så oppmodar vi alle om å lese vedlagte skriv og ellers følgje dei retningslinjene som

LES MER »

Råd i samband med koronavirus

Oppdatert 17.03.2020 Norske Landbrukstenester forheld seg til dei retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande frå sentrale myndigheiter i samband med koronaviruset. Tilsette i organisasjonen må gjere det dei kan for å unngå

LES MER »

årsmøte i NLT Sunnfjord SA

Det vert halde årsmøte i NLT Sunnfjord SA, Onsdag 25.mars 2020 kl 14.00 – 16.00 Stad: Sunnfjord Rådhus , 4 etasje Og på grunn nye vedtak til protokollen vert det  halde årsmøte i Flora

LES MER »

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til

LES MER »

Jula 2019 opningstider

Då vil vi ynskje alle ei riktig God Jul Vi tek juleferie og stenger kontoret  frå 20/12-26/12 Fredag 27/12  – ope kontor 10-14 Så er vi på plass att Torsdag 2/1-20  

LES MER »

Årsrapport frå NLT inneverande år

Årsoppgåve inneverande år ligg under dokumenter i Kundeportalen, klikk på Webtemp linken her finn du link til forklaring Årsrapport Bruk det vanlige passordet Dykkar, viss De har gløymt det så klikk på «Glemt eller

LES MER »

Minner om utlønninga no i desember

Innleveringsfristen er den 5 desember, og dette er siste hovedlønna for 2019. Fint viss De brukar elektroniske timelister, men vi tar i mot dei gode gamle papirtimelistene også. Ta kontakt om De har nye

LES MER »

Stengt kontor

Vi skal på kurs/haustsamling og stenger kontoret i perioden 22-25 oktober. Vi svarar på tlf eventuelt ringer deg oppatt.

LES MER »

Nyheitsbrev september 2019

Er du nysgjerrig? Nysgjerrig på kva som er nytt i organisasjonen vår? Uansett, om du er nysgjerrig eller ikkje, så vert du  anbefala å fortsette å lese vidare i nyheitsbrevet. Blant anna er det

LES MER »

Kontortid veke 35

På grunn av ferieavvikling og kurs/samling vert kontoret stengt onsdag – fredag denne veka. Tysdag stenger vi kl 12.30 Du når oss på tlf 90 70 68 30

LES MER »

Ringavløysar

Ledig vikariat som avløysar. I Hyllestad er det ledig vikariat for avløysar. Arbeidet er knytt til mjølkebruk og bruk med ammekyr, sauehald og anna storfehald. Hovudsakleg fjøsstell og mjølking. Det må påreknast å ta

LES MER »

SOMMARFERIE 2019

Kontoret vert feriestengt frå 12/7 – 5/8. Vi ynskjer alle ein god sommar. Om det er noko akutt kan vi nåast på tlf 90 70 68 30

LES MER »

Manglar handfri i traktoren

Berre ein av tre bønder har utstyr for handfri mobilbruk montert i traktoren, viser ny undersøking. Mange droppar også å kople til funksjonen, sjølv om den er tilgjengeleg. I ein undersøking utført av Agri

LES MER »

Statens tilbod – jordbruksoppgjeret 2019

Staten la i dag fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer. Tilbodet inneheld følgjande saker innan velferdsordningane; Auke i satsane ved ferie og fritid på 6 %. Maksimalt tilskott er foreslått auka med 4.700 kroner

LES MER »

Vårsamling 2019

Då er vi klare til å ta i mot påmeldingar til Vårsamlinga. Samlinga vert arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 21.-22. mai 2019. Invitasjon og program 2019 Påmelding gjer de her Velkomne 😉

LES MER »

Sommarjobb 2019

  Vi ynskjer å komme i kontakt med personar som vil jobbe på gard i NLT Sunnfjord sitt område i sommar. Det innebærer fjøsstell m/mjølking, slåttehjelp og anna førefallande gardsarbeid. Du må ha sertifikat

LES MER »

God Påske

kontoret blir stengt onsdag 17 april, tysdag 23 april er første arbeidsdag etter påske. Vakttelefonen for Landbruksvikar er tlf 90706830, og er bemanna heile påska.

LES MER »

Ekstra utlønning i desember

Siste frist 17 desember, ta kontakt viss vi skal oppdater elektroniske timelister med nye oppdrag, eller De lurer på noko anna. Husk å oppdatere søknaden om produksjonstilskot med totalt brukt avløysing. * God Jul*

LES MER »

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan

LES MER »

Ferieavvikling 2018

Vi tek ut ferie i vekene 28 – 31. Veke 28 og 29 er det delvis ope, ring på førehand tlf 90 70 68 30 om du har tenkt deg innom. I veke 30 og

LES MER »

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280

LES MER »

Ny pålogging – info frå NLT

Etter ein del tilbakemeldinga vil vi gjerne prøve å informere om korleis ein på enklaste måte kan få tilgang til info og faktura frå NLT. Det er to måtar å gjere dette på,  enten

LES MER »

Bruk timelister

Vil minne om at alle vi skal lønne må levere timelister, vanlige papirtimelister som De sender i posten, skanner å sende på epost eller tar bilde av dei å sender på epost/mms. Eller bruke

LES MER »

oppdatering av søknaden

No når dei fleste har levert siste timelistene, og fått opplysningar om kor mykje De har brukt på avløysing i 2017, er det viktig å legge dette tallet inn i produksjonstilskot søknaden under rubrikken Avløsning

LES MER »

WEBTEMP APPEN

Webtemp kom i oktober 2017 med ein App som avløysaren kan laste ned til smarttelefonen sin. For eksisterande Webtemp medarbeidarar gir applikasjonen rask og enkel tilgang til sin elektroniske cv-profil, timelister, meldingar og dokumenter.

LES MER »

Nyheitsbrev nummer tre 2017

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar

LES MER »

Produksjonstilskotsøknad med avløysarutgifter

Frå 1 oktober kan dokke lever produksjonstilskotsøknad med avløysarutgifter. «Enkelte seksjoner i søknadsskjemaet er åpne for etterregistrering av opplysninger frem til 10. januar 2018. Dette gjelder avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember. Dyr

LES MER »

Påmelding til haustsamling 2017

Då er vi endeleg klare til å ta i mot påmelding til kursdag og Haustsamling 2017. Vi håpar så mange som mogleg vil finna programmet interessant og melde seg på så snart som råd.

LES MER »

Sommarferie 2017

Vi stenger kontoret i veke 29, 30 og 31, men du når oss på tlf 90 70 68 30. Kan også verte stengt ein og anna dag i tillegg, så det er lurt å

LES MER »

Opningstider i april/mai

Vårens vakraste eventyr er i gang og på bakgrunn av det vert det litt redusert  opningstid  her på kontoret frå veke 17- 20. Har du tenkt deg innom, så kan det vere lurt å ringe før du

LES MER »

Presentasjon på Mo

Tradisjon tru stiller vi og i år på Jordbruksskulen med presentasjon av NLT Sunnfjord og avløysarordningane i landbruket til kommande bønder og avløysarar.

LES MER »

Årsmøte 2016

Det vert halde årsmøte i NLT Sunnfjord Onsdag 05.april 2017 kl 14 – 16. Stad: Førde Rådhus, 4.etg. SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar og skrivar 3. Val av

LES MER »

Ledig stilling

Ein av våre landbruksvikarar skal sjølv bli bonde, og har difor sagt opp stillinga si. Vi søkjer difor etter landbruksvikar i 100% stilling frå 01.05.17. (etter avtale) Nlt Sunnfjord administrerer landbruksvikar i kommunane Førde,

LES MER »

Møte på Skei 24.01

Ope møte om den nye jordbruksmeldinga på Skei i Jølster i dag.  Landbruks og matminister Jon Georg Dale kjem. NLT Sunnfjord stiller på dette møtet.

LES MER »

Årsoppgave 2016

har sendt ut årsoppgava for 2016 pr. epost til dei fleste, nokon pr post som vi ikkje har epost til. Men har fått tilbakemelding på at ikkje alle har fått opna linken til årsoppgava

LES MER »

Landbruksmeldinga om jordbrukspolitikk

Regjeringa la fredag fram Stortingsmelding 11 – Landbruksmeldinga. Innanfor vårt fagfelt så er eit av forslaga i meldinga å avvikle tilskottsordninga til avløysing ved ferie og fritid. Det er eit ønske å overføre midlane

LES MER »

Få lovpålagte krav om MRSA-rutiner

Det stilles få lovpålagte krav til smitterutiner på gårder og til gårdsarbeidere i storfebesetninger, og det er gårdbrukeren selv som plikter å sørge for at smitten ikke inntar fjøset.

LES MER »

Utlønning desember

Vi lønnar den 9.desember. Frist for å levere timelister er 5.des. Nye lønsmottakarar må  i tillegg levere fødselsnr, kontonr og e-post adr om dei har.

LES MER »

Stepper inn når bøndene tar fri

Vikarbehovet i landbruket er stort her i landet, viser tall fra den største tilbyderen av slike tjenester. For mange er det en heltidsjobb å være avløser. – Avløserne våre utgjør nå 5000 årsverk, men

LES MER »

Vi har tilsett ny Landbruksvikar

Birthe Tveiten er no tilsett som ny Landbruksvikar, etter at Terese no er slutta og starta på vidareutdanning. Vi har allereide fått mange oppdrag til ho, men dokke må gjerne ta kontakt med oss

LES MER »

Avsluttning for Terese

Etter ca 1,5 år år som landbruksvikar hos oss, har Terese Tenden sagt opp stillinga si for å ta til på vidare studiar. På avsluttninga hadde ho laga kake som vi kosa oss med.

LES MER »

Ferie avvikling på kontoret

Vi har beredskap på tlf heile ferien – 90 70 68 30 og kontoret vil vere redusert bemanna i veke 29 til 32. Heilt stengt veke 30/31, ta gjerne ein telefon på førehand å

LES MER »

landbruksvikar i 100% stilling

Vi søkjer etter landbruksvikar i 100% stilling frå ca 01.09.16, då den eine av våre tilsette skal slutte for vidare skulegang. Stillinga omfatter arbeid i kommunane Førde, Gaular og Naustdal. Vi ser etter ein

LES MER »

Webtemp – din kommunikasjon med oss

Dersom de ser på høgre side på nettsida, er det no komme to nye boksar. Dette vil være dykkar nye innlogging som enten kunde eller arbeidstakar. Her vil den ansatte kunne registrere sine timar,

LES MER »

Innkalling til Årsmøte

NLT Sunnfjord kallar inn alle medlemmene til årsmøte i laget, Torsdag 14 april kl. 14- 16, på møterom Haukedalen i 4 etg, på Rådhuset i Førde.  Rekneskap, budsjett og årsmelding vert utlevert på årsmøtet. Det

LES MER »

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar

LES MER »

Mann frå Slovakia søkjer jobb

Han er 19 år og har landbruksutdanning frå Slovakia. Er interessert i å jobbe i Norge i perioden 5/6-10/7. Har tidlegare jobba på gard i Lavik, og har gode referansar derifrå. NB han treng

LES MER »

Info frå NLT Sunnfjord

Utbetaling av tilskotet for 2014 vert utbetalt 3.juni.  Nytt av året er at tilskotet no vert utbetalt direkte til bonden, og vi vil derfor oppmode alle om å føre dette over til NLT sunnfjord

LES MER »

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn

LES MER »

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

LES MER »

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-

LES MER »

Årsmøte 23 april

innkalling til årsmøtet for meldingsåret 2014 i NLT Sunnfjord. Møtet blir på rådhuset i Førde, på møterom Haukedalen i 4. etasje kl 14.00  Det blir vanleg årsmøtesaker med litt mat i etterkant. aarsmelding-2014 revisormelding

LES MER »

HMS kurs på MO

Manglar du HMS –opplæring for leiar? Vil du gjere garden din til ein tryggare arbeidsplass? Pålagd opplæring for alle som nyttar avløysar eller arbeidshjelp på garden!   Praktisk HMS kurs» del 1 torsdag 26.

LES MER »

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan

LES MER »

HMS i NLT Sunnfjord

Vi var nylig på møte med Arbeidstilsynet, der vi gjekk gjennom ein del ting som gjeld oss. Blant anna må vi ha avtale med alle medlemmane våre om HMS. Vi driv å sender ut

LES MER »

Praktisk HMS-arbeid

Norsk Landbruksrådgiving HMS for Sogn og Fjordane Praktisk HMS-arbeid 5/11 Førde Sogn og Fjordane Praktisk HMS-arbeid 6/11 Sande Sogn og Fjordane  

LES MER »

Postkasse

Det er no hengt opp postkasse ute på veggen her på Rådhuset, som kan brukast dersom du ikkje når oss i kontortida. Bruk den som står Førde kommune på, kassa heng under overbygget mellom

LES MER »

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.

LES MER »

Landbruksvikar kurs / stengt kontor 26-28 aug

Kurs for landbruksvikarar/avløysarar og adm. tilsette i landbrukstenestene i Hordaland og Sogn og fjordane vert avvikla på Skei hotell 26.-28 aug. Kontoret vårt vert difor stengt desse dagane. Men berre ring eller send epost

LES MER »

GOD PÅSKE

Vi tek påskeferie og stenger kontoret 15. og 16. april. Ynskjer alle ei riktig god påske.

LES MER »

Statens reiseregulativ

Her finner du gjeldende satser for kostgodtgjørelse, nattillegg, kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil og kilometergodtgjørelse ved bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser innenlands for statens regning i 2014.

LES MER »

Fusjon

Årsmøta i Sunnfjord landbrukstenester og Gaular avløysarlag vedtok fusjon mellom laga på årsmøte 26.03.14. Med tilbakeverkande kraft frå 01.01.14. Namnet på det nye laget vert NLT Sunnfjord. Kontorstad vert Førde Rådhus.

LES MER »

Våronnmøte i Solund

Solund kommune og Norsk landbruksrådgiving har invitert oss på våronnmøte på Hardbakke Tysdag 18.mars, for å informere litt om avløysarordninga. Håpar å treffe fleire bønder der ute. Kontoret vert difor stengt denne dagen.

LES MER »

Innkalling til Årsmøte

Styra i Sunnfjord landbrukstenester og Gaular avløysarlag har gått inn for fusjon mellom dei to laga. Dette skal avgjerast på årsmøte på Tønna i Bygstad, Onsdag 26. mars kl. 11.

LES MER »

Frikort til arbeidstakarar

Dersom du er registrert e-bruker, kan du logge inn og se informasjonen om skattekortet (skattetrekksmeldingen) i meldingsboksen din i Altinn. Hvis du ikke er e-bruker, får du brev i posten. 

LES MER »

Tilsett ny landbruksvikar

Vegard Hellem er tilsett som landbruksvikar og tanken er at han skal jobbe i heile området vårt. Han kjem frå Lavikdalen, men har og bustad i Førde, og såleis tenker vi at han kan

LES MER »

Ubenytta avløysartilskot

Er du blandt dei som ikkje har brukt opp tilskotet enno? Siste frist for å levere timelister før jul vert 5.des Kontoutdrag med oversikt vert sendt ut i veke 46/47.

LES MER »

Vi har flytta

Og er no å treffe i 4 etasje i det nye rådhuset. Vi kjem også til å få nytt telefonnr., men det er ikkje klart enno, så bruk 57722145 enn så lenge. Vi informerar om

LES MER »

Flyttesjau

Vi driv å pakker og skal flytte i det nye rådhuset. Endelig flyttedato er 11.sept., så den dagen held vi kontoret STENGT. Ellers er vi på plass, og prøver å hjelpe så godt vi

LES MER »

Ferie 2013

Vi tek ferie i vekene 27-32, så det vert redusert opningstid på kontoret desse vekene. I tillegg tek vi ut litt avspassering no framover, så det kan vere lurt å ringe før du eventuelt

LES MER »

PÅSKEFERIE

Vi tek påskeferie frå Mandag 25/3 kl 12. Er tilbake Tysdag 2.april. Ynskjer alle ei riktig god påske.

LES MER »

årsmøtet 2012 – 9/4-2013

Sunnfjord landbrukstenester held årsmøte Tysdag 09.04.2013  kl 20 på kantina,Førde kommune.  Saker som skal handsamast på årsmøtet må leverast skriftleg til styret seinast ei veke før årsmøtet.

LES MER »

Fleire bonde-millionar ubrukt

Millionsummar som skulle vore brukt til å løne avløysarar, går tilbake til staten, fordi mange bønder ikkje maktar å forskotere utbetalingane i kanskje meir enn eitt år.

LES MER »

GODT NYTTÅR

til alle våre medlemmar og avløysarar. Takk for eit godt samarbeid i heile 2012 og vi ser fram til eit like bra 2013.

LES MER »

Har du ubenytta avløysartilskot?

Vi ber alle som ikkje har brukt opp tilskotet sitt om å levere oss timelister innan 5.des. Dette er siste ordinære lønning før jul. Korleis du reknar ut lønn/antal timar finn du under sidemenyen

LES MER »

Velferdsordninga er for dårlig

Henta frå nrk sogn og fjordane: Inntekta til avløysarane aukar langt raskare enn velferdstilskotet til bøndene. Dermed må bøndene sjølv punge ut for å kunne ta ferie.

LES MER »

Ledig stilling som landbruksvikar

Landbruksvikarane våre Sølvi Wie og Kristian Seres tek til på skule til hausten og vi søkjer deira etterfylgjar/ar og har difor ledig stilling som landbruksvikar i 100% stilling frå 1.august.

LES MER »

Redusert opningstid april/mai

grunna årets vakraste eventyr… sauelamminga, blir kontoret stengt onsdag og fredag, i vekene 17 og 19. I veke 18 blir kontoret stengt mandag 30/4, tysdag 1/5, onsdag 2/5 og fredag 4/5.

LES MER »

Årsmøte 2011

Vi kallar inn til Årsmøte i Sunnfjord Landbrukstenester, tysdag 27 mars kl. 20 00.  Møtestad: kantina Førde Kommune. Saker: vedteksendring BA / SA

LES MER »

God Jul

Opningstider i jul og nyttårsveka. Siste dag før jul er torsdag 22 desember og kontoret er ope tysdag, onsdag og torsdag, kl 10-14 i romjula. Mandag 2. januar er vi tilbake til ordiner opningstid.

LES MER »

Store problem med epost

vi har vert utan epost sidan 6. desember grunna skifte av levrandør. Skal De sende noko så bruk jonny@lofnes.no til vi har fått eposten opp å gå igjen.

LES MER »

Infoskriv okt/nov 2011

Frist for levere timelister er den 5 i mnd. Hugs skattekort og kontonummer. Vi ynskjer og e-post adresser til både medlemmar og tilsette.

LES MER »

HMS-Produktdatablad

Landbrukstenester Folgefonna har laga til ei side der veldig mange HMS-Produktdatablad er lista opp. Det er viktig at HMS datablad er tilgjengelig for landbruksvikaren/avløseren på dei kjemikalie som er på garden.

LES MER »

Opningstider i påska

Kontoret vert stengt 18.-20. april. Vi er på plass att 26.april.Ynskjer alle ei Fin påske.Vi har tlf.beredskap ang. landbruksvikar ring 57722145.

LES MER »

Innkalling til årsmøte

Sunnfjord Landbrukstenester held årsmøte tysdag 12. mars kl. 20 00. Møtet vert på kantina til Førde Kommune i   3. etasje (over Førde Varehus)Er no oppdatert med rekneskap og budsjett

LES MER »

Fortolkning av allmenngjøringsforskriften

Arbeidstilsynet  har i brev til partene, den 7. april 2010, gitt sin fortolkning. Les denne her. Ferie og innhøstingshjelp: Arbeidstakere over 18 år – ansettelsesforhold inntil 12 uker – kr 100 pr/time Arbeidstakere over 18

LES MER »

Info til medlemmane

Vi oppfordrar alle til å levere timelister snarast råd, (helst innan den 5.nov) slik at vi kan registrere dei fortløpande. Siste frist før jul vert 6.des. Dei som skal ha avløysing i jula får

LES MER »

Ny ordning frå 01.01.2011

I statsbudsjettet er det kome forslag til ei ny ordning frå 01.01.2011.Det vert nekta frådrag for kostnader som ikkje er betalt via bank, dersom beløpet er over kr 10.000,-. Dette gjeld bortfall av inntektsfrådrag

LES MER »

Kurs 2.og 3.juni

Kontoret vert stengt 2. og 3. juni då vi er på kurs desse dagane. Vi svarar på tlf. eller ringer oppatt så sant vi rekk det.

LES MER »

Registrer e-post adressa di her

Vi vil gjerne at medlemmane og avløysarane som er tilknytta Sunnfjord Landbrukstenester registrerer e-post adressa si. Då kan vi spare porto og få ut info raskare og oftare.

LES MER »

Avløysarjobb på Fauske og Åsane

Vår noverande avløysar har fått seg ny jobb og vi søkjer hans etterfylgjar.Dette er i første omgang for 1 år, men mulighet for forlengelse. Tiltredelse ca 1.juni. SØKNADSFRIST 12.MAIFor meir info kontakt leiaren i

LES MER »

Info til medlemmane

Årsoppgåva for 2009 er no sendt ut til alle medlemmane. Summen som skal førast på skjemaet finn du nede på oppgåva, søknadsgrunnlag ferie og fritid.

LES MER »

God Jul og Godt Nyttår

Vi vil ønske alle våre medlemmar ei riktig God Jul og Godt Nyttår. Åpningstider i romjula blir mandag 28/12 og onsdag 30/12, kl. 10 – 14.  Første arbeidsdag på nyåret blir mandag 4/1.

LES MER »

Treng hus til Landbruksvikar

Sølvi Therese Strømmen Wie og sambuaren hennar Kristian, som begge er agronomar i 30-åra, og gutten deira Odin på 1 år, ønsker å leige bustad med hage og gjerne litt dyrkingsjord. gjerne eit gammalt kårhus el.l.

LES MER »

Søkjer etter ny Landbruksvikar

Då vår noverande landbruksvikar skal ta til på skule til hausten, søkjer vi etter:   LANDBRUKSVIKAR I  HYLLESTAD OG HØYANGER NORDSIDE i 100%, event. redusert stilling.

LES MER »

Jordbruksoppgjeret

Partene er enige i at det er viktig å ha gode ordninger med kostnadseffektive rutiner for utbetaling av avløsertilskuddet ferie og fritid. Partene er enige om å øke satsene for tilskudd til avløsning ved

LES MER »

Ny landbruksvikar tilsett

Vi har tilsett Marita Borlaug som Landbruksvikar i Sunnfjord Landbrukstenester med arbeidsområde, Hyllestad og Høyanger Nordside. Ho startar i jobben 15 sept.

LES MER »

Landbruksvikarordningen i avløserlag

Statens landbruksforvaltning har i dialog med Landbruks- og matdepartementet bestemt at landbruksvikaren kan fortsette å være ansatt i kommunen dersom dette er ønskelig, og kommunen er villig til en slik løsning. Det må i

LES MER »

Søkjer etter Landbruksvikar

Til nyoppretta landbruksvikarstillingar søkjer vi etter: LANDBRUKSVIKAR I FØRDE – NAUSTDAL OG HYLLESTAD. 100% stilling med arbeidsområde Førde og Naustdal. Deltidsstilling med arbeidsområde Hyllestad. Ny søknadsfrist: 1. August

LES MER »

Bjørnejakt

– Det vi no har bestemt er at vi kjem til å gje fellingsløyve for ein bjørn i det aktuelle området. Det skjer på bakgrunn av at det er funne fem drepne sauer og

LES MER »

Statens Tilbud

Satsene i Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 5 pst. Maksimalbeløpet heves med 2 500 kroner til 58 000 kroner. Maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom mv. økes fra

LES MER »