nytt skjema – sykdom og fødsel mv.

Landbruksdirektoratet har laga nytt skjema til bruk når ein søkjer om tilskot til avløysing ved sjukdom, svangerskap, fødsel, adopsjon og dødsfall.

LMD

skjema finn du her: