NLT Sunnfjord

Overenskomsten for jordbruks- og gartnarnæringane

Overenskomsten for jordbruks- og gartnarnæringane.
Minstelønnssatser per 1. april 2018.

Minimumstariffen blir då 138,55 kr. pr time

 

Ferie og innhaustingshjelp Kr pr.  time
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år 98,65
Nybegynnere 18 år og eldre 118,65
Nybegynnere 18 år og eldre (3-6 mnd) 124,15

 

Avløysarar utan fagarbeidatillegg Kr pr.time
Sats for yngre arbeidstakarar under 18 år 108,15
18 år og eldre:
Nybegynnarar 138,55
Etter 1- års praksis 140,90
Etter 2- års praksis 145,65
Etter 4- års praksis 154,45
Etter 6- års praksis 160,50
Etter 8- års praksis 165,45

 

Avløysarar med fagarbeidartillegg Kr pr. time
Nybegynnarar 150,30
Etter 1- års praksis 152,65
Etter 2- års praksis 157,40
Etter 4- års praksis 166,20
Etter 6- års praksis 172,25
Etter 8- års praksis 177,20