NLT Sunnfjord

Velkommen til NLT Sunnfjord SA

Vi er eit andelslag med over 500 medlemmar. Medlemmane er bønder i komunane Sunnfjord (Førde-Naustdal-Gaular), Flora, Høyanger og Hyllestad. Ved nyttår 2020/2021 var det over 600 personar som fikk lønn gjennom laget. Har landbruksvikarar og andre avløysarar, både på fulltid og deltid. Vår hovedoppgåve er å skaffe avløysar til medlemmane når dei skal på ferie, ha fri eller vert sjuke. Vi tek også utlønningsoppdrag for andre. I tillegg er vi behjelpelig med søknader ved sjukdom, fødsel m.m.  Kontoret er i 2 etasje i  rådhuset til Sunnfjord kommune og  er bemanna alle dagar frå kl. 0900 – 1500

 

Velferdsordninga er for dårlig

Henta frå nrk sogn og fjordane: Inntekta til avløysarane aukar langt raskare enn velferdstilskotet til bøndene. Dermed må bøndene sjølv punge ut for å kunne ta ferie.

Ferie 2012

Her er ein oversikt over ferien til landbruksvikarane og administrasjonen

Vårsamling 22.og 23.mai.

Vi skal på vårsamling/kurs 22.og 23.mai og stenger kontoret desse dagane. Du når oss på tlf 57722145 om det er noko viktig.

Ledig stilling som landbruksvikar

Landbruksvikarane våre Sølvi Wie og Kristian Seres tek til på skule til hausten og vi søkjer deira etterfylgjar/ar og har difor ledig stilling som landbruksvikar i 100% stilling frå 1.august.

Redusert opningstid april/mai

grunna årets vakraste eventyr… sauelamminga, blir kontoret stengt onsdag og fredag, i vekene 17 og 19. I veke 18 blir kontoret stengt mandag 30/4, tysdag 1/5, onsdag 2/5 og fredag 4/5.