NLT Sunnfjord

Velkommen til NLT Sunnfjord SA

Vi er eit andelslag med over 500 medlemmar. Medlemmane er bønder i komunane Sunnfjord (Førde-Naustdal-Gaular), Flora, Høyanger og Hyllestad. Ved nyttår 2020/2021 var det over 600 personar som fikk lønn gjennom laget. Har landbruksvikarar og andre avløysarar, både på fulltid og deltid. Vår hovedoppgåve er å skaffe avløysar til medlemmane når dei skal på ferie, ha fri eller vert sjuke. Vi tek også utlønningsoppdrag for andre. I tillegg er vi behjelpelig med søknader ved sjukdom, fødsel m.m.  Kontoret er i 2 etasje i  rådhuset til Sunnfjord kommune og  er bemanna alle dagar frå kl. 0900 – 1500

 

Årsmøte 2011

Vi kallar inn til Årsmøte i Sunnfjord Landbrukstenester, tysdag 27 mars kl. 20 00.  Møtestad: kantina Førde Kommune. Saker: vedteksendring BA / SA

God Jul

Opningstider i jul og nyttårsveka. Siste dag før jul er torsdag 22 desember og kontoret er ope tysdag, onsdag og torsdag, kl 10-14 i romjula. Mandag 2. januar er vi tilbake til ordiner opningstid.

Store problem med epost

vi har vert utan epost sidan 6. desember grunna skifte av levrandør. Skal De sende noko så bruk jonny@lofnes.no til vi har fått eposten opp å gå igjen.

Infoskriv okt/nov 2011

Frist for levere timelister er den 5 i mnd. Hugs skattekort og kontonummer. Vi ynskjer og e-post adresser til både medlemmar og tilsette.

infoskriv juni 2011

Om blant anna ferie: Vi stenger kontoret heilt i veke 30 og 31 dei andre vekene ( 29-32 ) vert det redusert opningstid.