NLT Sunnfjord

Velkommen til NLT Sunnfjord

Vi er eit andelslag med ca.500 medlemer som har rett til avløysarrefusjon. Medlemmane er bønder i Førde, Naustdal, Flora, Gaular, Høyanger og Hyllestad. Ved nyttår 2019/2020 var det 595 personar som fikk lønn gjennom laget. Har no 2 landbruksvikarar og 1 avløysarring med fast tilsett avløysar. Resten av avløysinga vert utført som tilfeldig-, deltid- og familieavløysing. Vår hovedoppgåve er å skaffe avløysar til medlemmane når dei skal på ferie, ha fri eller vert sjuke. Vi tek også utlønningsoppdrag for andre.  Kontoret er i 4 etasje i  rådhuset til Sunnfjord kommune og  er bemanna alle dagar frå kl. 0900 – 1500

 

Avløysartilskot

Avløysartilskotet for 2009 vart utbetalt den 9 juni og no er årsverkstala for 2010 oppdatert.

Kurs 2.og 3.juni

Kontoret vert stengt 2. og 3. juni då vi er på kurs desse dagane. Vi svarar på tlf. eller ringer oppatt så sant vi rekk det.

Registrer e-post adressa di her

Vi vil gjerne at medlemmane og avløysarane som er tilknytta Sunnfjord Landbrukstenester registrerer e-post adressa si. Då kan vi spare porto og få ut info raskare og oftare.

Avløysarjobb på Fauske og Åsane

Vår noverande avløysar har fått seg ny jobb og vi søkjer hans etterfylgjar.Dette er i første omgang for 1 år, men mulighet for forlengelse. Tiltredelse ca 1.juni. SØKNADSFRIST 12.MAIFor meir info kontakt leiaren i...

Opningstider i påska

Vi stenger kontoret i påska frå 30/3 – 5/4. Men De kan ringe vakttelefonen 57722145 ved behov. God påske