NLT Sunnfjord

Velkommen til NLT Sunnfjord SA

Vi er eit andelslag med over 500 medlemmar. Medlemmane er bønder i Sunnfjord (Førde-Naustdal-Gaular), Flora, Høyanger og Hyllestad. Ved nyttår 2020/2021 var det over 600 personar som fikk lønn gjennom laget. Har landbruksvikarar og andre avløysar, både på fulltid og deltid. Resten av avløysinga vert utført som tilfeldig-, deltid- og familieavløysing. Vår hovedoppgåve er å skaffe avløysar til medlemmane når dei skal på ferie, ha fri eller vert sjuke. Vi tek også utlønningsoppdrag for andre.  Kontoret er i 2 etasje i  rådhuset til Sunnfjord kommune og  er bemanna alle dagar frå kl. 0900 – 1500

 

Info til medlemmane

Vi oppfordrar alle til å levere timelister snarast råd, (helst innan den 5.nov) slik at vi kan registrere dei fortløpande. Siste frist før jul vert 6.des. Dei som skal ha avløysing i jula får...

Ny ordning frå 01.01.2011

I statsbudsjettet er det kome forslag til ei ny ordning frå 01.01.2011.Det vert nekta frådrag for kostnader som ikkje er betalt via bank, dersom beløpet er over kr 10.000,-. Dette gjeld bortfall av inntektsfrådrag...

Avløysartilskot

Avløysartilskotet for 2009 vart utbetalt den 9 juni og no er årsverkstala for 2010 oppdatert.

Kurs 2.og 3.juni

Kontoret vert stengt 2. og 3. juni då vi er på kurs desse dagane. Vi svarar på tlf. eller ringer oppatt så sant vi rekk det.