NLT Sunnfjord

Velkommen til NLT Sunnfjord SA

Vi er eit andelslag med over 500 medlemmar. Medlemmane er bønder i komunane Sunnfjord (Førde-Naustdal-Gaular), Flora, Høyanger og Hyllestad. Ved nyttår 2020/2021 var det over 600 personar som fikk lønn gjennom laget. Har landbruksvikarar og andre avløysarar, både på fulltid og deltid. Vår hovedoppgåve er å skaffe avløysar til medlemmane når dei skal på ferie, ha fri eller vert sjuke. Vi tek også utlønningsoppdrag for andre. I tillegg er vi behjelpelig med søknader ved sjukdom, fødsel m.m.  Kontoret er i 2 etasje i  rådhuset til Sunnfjord kommune og  er bemanna alle dagar frå kl. 0900 – 1500

 

Søknad om Produksjonstilskot, Avløysartilskot

I forbindelse med søknaden om Produksjonstilskot og Avløysartilskot skal De føre på utgiftene De har hatt i 2010. (utgifter uten moms)Talet finn De heilt nederst på kontoutdraget. ( søknadsgrunnlag ferie og fritidsavløysing )

Fortolkning av allmenngjøringsforskriften

Arbeidstilsynet  har i brev til partene, den 7. april 2010, gitt sin fortolkning. Les denne her. Ferie og innhøstingshjelp: Arbeidstakere over 18 år – ansettelsesforhold inntil 12 uker – kr 100 pr/time Arbeidstakere over 18...

Info til medlemmane

Vi oppfordrar alle til å levere timelister snarast råd, (helst innan den 5.nov) slik at vi kan registrere dei fortløpande. Siste frist før jul vert 6.des. Dei som skal ha avløysing i jula får...

Ny ordning frå 01.01.2011

I statsbudsjettet er det kome forslag til ei ny ordning frå 01.01.2011.Det vert nekta frådrag for kostnader som ikkje er betalt via bank, dersom beløpet er over kr 10.000,-. Dette gjeld bortfall av inntektsfrådrag...