Praktikantar

Oppdatert 2011 – oppklaring på lønna til Praktikantar i Landbruket.

Praktikanter lønnes med 60 % av nybegynnersats for fast ansatt arbeidstaker.

Dette vil seie, ny sats 2011:  121.15 x 60 % = 72,69 kr timen

+ feriepengar 12 % = 8,72 kr/t

= 81,41 kr/t inkl. feriepengar.

Les heile avtala her     ( side 22)

Og satsane for 2011 her