Presentasjon på Mo Jordbruksskule

Sunnfjord Landbrukstenester har også i år fått invitasjon til å komme på Mo Jordbruksskule.

 

Dette blir fjerde året vi får lov å komme å fortelje litt om avløysarordninga og om laget vårt til kommande bønder og avløysarar.

Dette set vi stor pris på og føler det er ein nyttig kanal å bruke til rekruttering og informasjon.