NLT Sunnfjord

Prestasjon av NLT Sunnfjord på MOJO

vi har også i år fått lov å komme opp til Mo å fortelje om avløysarordningane og om NLT Sunnfjord til dei komande agronomstudentane.

vikar_047red2.jpg