NLT Sunnfjord

Produksjonstilskotsøknad med avløysarutgifter

Frå 1 oktober kan dokke lever produksjonstilskotsøknad med avløysarutgifter.

«Enkelte seksjoner i søknadsskjemaet er åpne for etterregistrering av opplysninger frem til 10. januar 2018.
Dette gjelder avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember. Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er planlagt 20. februar 2018.»