Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

papirsøknaden finn du her SLF-052_N

slf-dep

Viktig info til medlemmane

Dokke har fått/eller får ein av dagane årsoppgåva for 2015. Heilt nedst på sida finn du talet som du skal føre på søknaden, søknadsgrunnlag ferie/fritid.

NB ! Alle må sjølv skrive summen på skjemaet, då landbrukskontoret ikkje kan gjere dette i år.

Grunnen til det er at søknaden om avløysartilskot kan på lik linje med resten av søknaden (prod.tilskot) verte trekt ut til kontroll. Her er kommunen kontrollorgan og kan difor ikkje føre noko på søknaden.

Vi leverer eit eksemplar av oppgåve til Rekneskap fjordane AS og Naustdal rekneskapskontor SA, for dei som fører rekneskapen sin der.

Dei som har andre rekneskapsførarar må sjølv sørge for å levere oppgåva der.

 

Så vil vi til slutt ynskje alle eit riktig Godt Nytt År.

 

Med helsing

NLT Sunnfjord

Kari Stokkebekk – Jonny Lofnes