Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 – etterregistrering av enkelte opplysninger

årsoppgava vart sendt onsdag 6 januar, men ta kontakt på telefon om det ikkje får fram talet dokke skal føre på søknaden