NLT Sunnfjord

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Frist å levere er 15 oktober, husk å krysse på » jeg søker avløsertilskudd» og å legge inn summen » avløsning kjøpt fra avløserlag eller avløserring»

https://www.altinn.no/

Summen De skal føre på finn det på siste faktura i tekstboksen oppe i høgre hjørne, refusjonsberettiget.

og som dokke ser, er summen på to linjer. I dette tilfelle 50084,14 kr