NLT Sunnfjord

Redusert opningstid i veke 17-20

I desse vekene har vi ope
Mandag, Tysdag og Torsdag kl 0900-1500.
Onsdag og Fredag delvis ope
(viss det ikkje lammar)