Redusert opningstid

Det vil no frå midten av april og til ca 10 mai vere litt reduserte opningstider.