Søkjer etter Landbruksvikar

Til nyoppretta landbruksvikarstillingar søkjer vi etter:

LANDBRUKSVIKAR I FØRDE – NAUSTDAL OG HYLLESTAD.

100% stilling med arbeidsområde Førde og Naustdal. Deltidsstilling med arbeidsområde Hyllestad.

Ny søknadsfrist: 1. August