Søkjer etter ny Landbruksvikar i Hyllestad og Høyanger nordside

LANDBRUKSVIKAR I  HYLLESTAD OG HØYANGER NORDSIDE

i 100%, event. redusert stilling. 

Utdanning/erfaring frå landbruket.

Må ha sertifikat på bil og traktor og disponere bil.

Søkjar må beherske norsk språk. 

Lønn etter kvalifikasjonar – tarffavtale.

Skriftleg søknad med vedlegg sendast: Sunnfjord Landbruksteneste, postboks 338, 6802 Førde.  

Tlf 57722145 post@landbruk.org

Innan 31.mars.