Søknad om produksjonstilskot / Avløysartilskot

Søknadsfristen er den 20 januar og talet De skal føre på skjemaet kan De får ved å ringe oss eller sende ein epost.

Link til skjemaet på SLF 

Årsoppgava for 2012 blir sendt ut til Dykk første halvdel av januar, for dei som brukar rekneskapskontoret fjordane og naustdal rekneskapskontor sender vi og ein kopi til dei. For andre kan vi og sende til rekneskapskontoret viss vi får beskjed om det.