Søknad om Produksjonstilskot, Avløysartilskot

I forbindelse med søknaden om Produksjonstilskot og Avløysartilskot skal De føre på utgiftene De har hatt i 2010. (utgifter uten moms)
Talet finn De heilt nederst på kontoutdraget. ( søknadsgrunnlag ferie og fritidsavløysing )

For dei som skal søke elektronisk, og må ha talet før den 20 januar, må De ringe oss eller sende ein epost til oss på post@landbruk.org så skal vi sende talet tilbake til Dykk så fort vi har det klart.

Sjå bilde side 5 på skjemaet:

 

Øverst på skjemaet skal du ikkje føre på noko. Dette er for dei som ordnar dette sjølve og ikkje brukar Avløysarlaget. 

Der du ser den raude pila fyller du inn talet De har fått med oss. Talet finn De heilt nederst på kontoutdraget.  søknadsgrunnlag ferie og fritidsavløysing

 

Du må og sette kryss på at utbetalinga skal gå til Avløysarlag/avløysarring

 

Søk elektronisk her 

Søkjer De elektronisk gjennom Altinn, skal summen førast der den blå pila peikar.

Org.nr. 971365145 – Sunnfjord Landbrukstenester