NLT Sunnfjord

Sommarjobb 2019

 

Vi ynskjer å komme i kontakt med personar som vil jobbe på gard i NLT Sunnfjord sitt område i sommar. Det innebærer fjøsstell m/mjølking, slåttehjelp og anna førefallande gardsarbeid.

Du må ha sertifikat og disponere bil, traktorsertifikat er og ynskjeleg.  Send ein søknad til: post@landbruk.org, innan 20.05 om du er interessert.