NLT Sunnfjord

Stengt kontor tysdag, onsdag og torsdag. 20/10-22/10

Då administrasjonen og to frå styret er på den årlege haustsamlinga/kurs. Men berre ring på tlf 90706830 so ringer vi tilbake i pausene, viss det er noko vikig. Eller aller helst send ein epost til post@landbruk.orgHaustsamling-NLT