Stor markering i Oslo

Måndag den 21. mai planlegg Norges Bondelag ei større markering i Oslo. 

Påmelding til:

sogn.fjordane@bondelaget.no  eller på SMS til Merete Støfring, 95947437 innan fredag den 18. mai klokka 12:00