NLT Sunnfjord

Tilsett ny Landbruksvikar i Hyllestad og Høyanger nordside

Arne Systad vart tilsett som landbruksvikar i 50 % stilling frå 1. sept.