Tilsett ny landbruksvikar

Vegard Hellem er tilsett som landbruksvikar og tanken er at han skal jobbe i heile området vårt. Han kjem frå Lavikdalen, men har og bustad i Førde, og såleis tenker vi at han kan jobbe i begge områda.

Vi tek fortløpande imot bestillingar på han.