Utbetaling av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning

Statens landbruksforvaltning (SLF), kommuner og fylkesmenn avslutter nå behandlingen av søknadsomgangen som hadde frist 20. januar 2009. Det utbetales i alt om lag 3,1 mrd. kr i tilskudd. SLF foretar utbetalingen onsdag 3. juni

Les meir