utsett årsmøte NLT Sunnfjord

ÅRSMØTET I Nlt Sunnfjord som skulle være 25.mars vert utsett på ubestemt tid, vi kjem attende med ny dato.
Så oppmodar vi alle om å lese vedlagte skriv og ellers følgje dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld.
Om du vert sjuk, og treng avløysar tek du kontakt, vi hjelper så godt/langt vi kan. ( Flora avløysalag sitt årsmøtet er og utsett)

Informasjon-til-ansatte-og-medlemmer-i-forbindelse-med-koronasituasjonen.pdf