Velferdsordninga er for dårlig

Henta frå nrk sogn og fjordane: Inntekta til avløysarane aukar langt raskare enn velferdstilskotet til bøndene. Dermed må bøndene sjølv punge ut for å kunne ta ferie.

les meir