NLT Sunnfjord

Vi har flytta

Og er no å treffe i 4 etasje i det nye rådhuset. Vi kjem også til å få nytt telefonnr., men det er ikkje klart enno, så bruk 57722145 enn så lenge. Vi informerar om det nye tlf nr så snart vi har det klart.