Vi har tilsett avløysar i Fauske og Åsane avløysarring

Tanja Konttila er tilsett som avløysar i Fauske og Åsane avløysarring.

Ringen kjem til å bruke henne i ca. 60 % og vi i Sunnfjord Landbukstenester kjem til å nytte ho som lagsavløysar / landbruksvikar i ca 40 %.

Desse periodane er ledige: 22 – 30 november og  25 – 29 desember.

 Ta kontakt med oss.